عملیات اجرایی فاز بخار نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آباد آغاز شد

عملیات اجرایی فاز بخار نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آباد با حضور وزرای نیرو و اقتصاد و دارایی، جمعی از مقامات استانی با همراهی مدیران عامل گروه مپنا، شرکت توسعه یک و دو مپنا آغاز شد.

عملیات اجرایی فاز بخار نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آباد آغاز شد بیشتر بخوانید »