ارائه دستاوردهای گروه مپنا در نمایشگاه بین‌المللی انرژی عراق

گروه مپنا با معرفی دستاوردهای صنعتی خود از 23 تا 25 بهمن ماه 1402 در نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی انرژی عراق شرکت کرد.

ارائه دستاوردهای گروه مپنا در نمایشگاه بین‌المللی انرژی عراق بیشتر بخوانید »