ابلاغ گواهی بهره‌برداری واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون

گواهی بهره‌برداری تجاری (COD) واحد بخار نیروگاه B.O.O. سیکل ترکیبی غرب کارون از سوی شرکت ملی نفت صادر و ابلاغ شد.

ابلاغ گواهی بهره‌برداری واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون بیشتر بخوانید »