تحویل دائم واحد ۱۰ گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

تحویل دائم واحد 10 گازی (واحد چهارم از فاز 3) نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله به تاریخ 13 فروردین اخذ و در روز هشتم اردیبهشت 1403 توسط کارفرمای پروژه به شرکت توسعه دو ابلاغ شد.

تحویل دائم واحد ۱۰ گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله بیشتر بخوانید »