جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
باسداکت

باسداکت در محدوده جریانی 1 الی 14 کیلوآمپر

 

MBI22-PA

نوعIsolated Phase MV Bus Duct
ولتاژ نامی15.75 KV
جریان نامی8600 A
نوع عایقAir Insulation
سیستم خشک کنAccording to Costumer Order
پیمایش به بالا