جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پتروشیمی خارک (دو واحد ۲۵ مگاواتی تولید برق)

مشخصات پروژه

نام پروژه

پتروشیمی خارک (دو واحد ۲۵ مگاواتی تولید برق)

کارفرما

شرکت ملی نفت ایران

نوع قرارداد

EPC

مدت قرارداد

۱۱ ماه

ظرفیت(مگاوات)

۲۵* ۲

پیمایش به بالا