جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نیروگاه موبایل مپنا

«نیروگاه سیار» گزینه انتخابی مناسبی برای رسیدن سریع به انرژی برق است.
تزریق انرژی جدید به اقتصاد برق با جرقه های کوچکتر محتمل تر است. مپنا با ساخت اولین نیروگاه های سیّار در کشور، برای کمک به رفع بخش عمده ای از نیاز در نقاطی از شبکه که بار مصرف بالایی دارند و ایجاد پایداری در شبکه، پیشقدم شده است.
در حال حاضر ۲ واحد نیروگاه سیار در شهرستان بهشهر و شهرستان نوشهر نصب راه اندازی شده است.

پیمایش به بالا