جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

توربین گازی MGT-70 (3)

ظرفیت این توربین، ۱۸۵ مگاوات است که نسبت به ظرفیت ۱۵۷ مگاواتی نسخه اولیه این خانواده توربین کلاس E، ۲۸ مگاوات افزایش یافته است. در نتیجه طراحی جدید، راندمان این ماشین نیز در سیکل ساده با افزایش ۲ درصدی، به ۳۶٫۴ درصد افزایش یافته است.
اجرای این طرح در طول تعمیرات دوره ای دو سال آتی می تواند بیش از ۱۳۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق و یک میلیارد متر مکعب صرفه جویی کند.

پیمایش به بالا