جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحویل موقت واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گل‌گهر ابلاغ شد

تحویل موقت واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گل‌گهر، سوم اسفند ماه 98 از سوی کارفرما ابلاغ شد.

تحویل موقت واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گل‌گهر، سوم اسفند ماه 98 از سوی کارفرما ابلاغ شد.
با تحویل موقت این واحد، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل موقت شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا، در مجموع به 94 واحد با ظرفیت ۱4411 مگاوات رسید.
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی گل‌گهر
نیروگاه سیکل ترکیبی گل‌گهر در کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان – شیراز قرار دارد و شامل دو بلوک سیکل ترکیبی بوده که تاکنون یک بلوک آن اجرا شده است. این پروژه متشکل از چهار واحد گازی به ظرفیت هر کدام 166 مگاوات و دو واحد بخار به ظرفیت هر کدام 160 مگاوات، بویلر بازیاب حرارتی  HRSG، سیستم خنک‌کن ACC و پست 400 کیلوولت است.
کارفرمای این پروژه، شرکت گهر انرژی سیرجان و مشاور آن، شرکت قدس نیرو است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا