شرکت مپنا عنوان نخست گروه شرکت‌های پیمانکاری یکصد شرکت برتر ایران را کسب کرد

شرکت مپنا رتبه نخست گروه شرکت‌های پیمانکاری شرکت‌های برتر ایران از نظر میزان فروش بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۲ را به خود اختصاص داد.

شرکت مپنا عنوان نخست گروه شرکت‌های پیمانکاری یکصد شرکت برتر ایران را کسب کرد بیشتر بخوانید »