سفیر الجزایر بر توسعه همکاری‌های آن کشور با مپنا تأکید کرد

سفیر الجزایر در ایران به منظور آشنایی با بخشی از توانمندی‌های کشورمان در زمینه‌های انرژی از کارخانجات گروه مپنا بازدید کرد.

سفیر الجزایر بر توسعه همکاری‌های آن کشور با مپنا تأکید کرد بیشتر بخوانید »