جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
پره‌های ثابت و متحرک توربین H-25

پره‌های ثابت و متحرک این توربین مطابق با مشخصات OEM در شرکت پرتو تولید می‌گردد. این توربین دارای ۳ ردیف پره‌های ثابت و متحرک در قسمت داغ می‌باشد و توان خروجی در شرایط ISO معادل ۳۲ مگاوات را داراست.

پیمایش به بالا