جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
پره های متحرک توربین MTB19 با استفاده از تکنولوژی ریخته گری تک کریستال

پره های متحرک توربین MTB۱۹ قابل نصب در توربین GT۴۰۰ مطابق با مشخصات OEM در شرکت پرتو تولید می گردد. این توربین Dual Shaft دارای  دو ردیف پره ثابت و متحرک در قسمت Power Turbine   و دو ردیف دیگر در قسمت Compressor  می باشد. توان نامی این توربین در شرایط ISO معادل ۲۱ مگاوات می باشد. شرکت پرتو پره ردیف اول این توربین را با استفاده از تکنولوژی ریخته گری تک کریستال(Single Crystal) و پره متحرک ردیف دوم این توربین را به روش ریخته گری انجماد جهت دار (DS) تولید می نماید.

پیمایش به بالا