جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
سیستم حفاظت توربین (سیستم قطع اضطراری)

سیستم‌های حفاظتی شامل حفاظت دما، حفاظت لرزش، حفاظت سرعت بالای حد مجاز، سیستم اعلام حریق می‌باشند، بخش‌های حفاظتی همواره در حال رصد پارامتر مورد حفاظت خود به‌صورت کاملاً مستقل از بخش کنترل می‌باشند و در صورت تجاوز از حد مجاز، ابتدا هشدار (آلارم) صادر کرده و اپراتور را از عملکرد نادرست سیستم آگاه می‌کند و در صورتی که نقص برطرف نگردد یا احتمال آسیب دیدن توربین و متعلقات آن وجود داشته باشد، امکان توقف اضطراری توربین توسط حفاظت مربوطه وجود دارد.
سیستم توقف اضطرای می‌بایست دارای پایداری و قابلیت اطمینان بسیار بالا باشد که معمولا در صنایع حساس مانند نیرو، نفت، گاز، هسته‌ای و … با خطر انفجار استفاده می‌شوند.
اهداف این سیستم حفاظت از نفرات، تجهیزات و دارایی سازمان در شرایط اضطراری هدایت فرآیند به سمت حدود تعریف شده در طراحی به منظور به حداقل رساندن نتایج موقعیت‌های اضطراری و الزام مهم سیستم‌های ESD سطح استانداردی موسوم به Safety Integrity Level یا SIL است.
سیستم حفاظت ارتعاش موسوم به VM600 می‌باشد.
برای سیستم حفاظت سرعت هم از system E16 rack Braun Over speed استفاده می‌گردد.

پیمایش به بالا