جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نیروگاه هنگام کلاس F

مشخصات پروژه

نیروگاه کلاس F هنگام در کیلومتر 20 جاده بندرعباس به اسکله شهید رجایی در مجاورت نیروگاه بخار بندرعباس واقع شده است. این نیروگاه اولین ساختگاه از مجموعه تفاهمنامه 5000 مگاوات نیروگاههای کلاسF، بین گروه مپنا و شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی بوده و شامل دو واحد گازی از نوع توربین‌های کلاس F به ظرفیت 307 مگاوات (در شرایط ایزو)، دو بویلر بازیافت حرارتی به همراه یک واحد بخار به ظرفیت حدود 292 مگاوات با سیستم خنک‌کن یکبار گذر است.
کارفرمای پروژه، شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی و مشاور کارفرما شرکت مهندسی قدس نیرو است.

پیمایش به بالا