جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نیروگاه غرب کارون

مشخصات پروژه

زمان: سال 98     

ظرفیت:536MW    

واحدها: 2واحدگاز با ظرفیت 170 مگاوات و 1 واحد بخار به ظرفیت 196مگاوات

نیروگاه غرب کارون به ظرفیت 520 مگاوات شامل دو واحد بخار و یک واحد گاز MAP 2A  در ۵۲ کیلومتری جنوب غربی اهواز واقع شده است. کارفرمای این نیروگاه شرکت تولید برق کارون و مشاور آن شرکت مهندسی قدس نیرو است.

پیمایش به بالا