جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گل‌گهر سیرجان 2

مشخصات پروژه

 

کارفرما: مولد نیروگاهی گهر سیرجان

زمان: در حال ساخت   

ظرفیت:546MW    

واحدها: 2واحدگاز با ظرفیت 183 مگاوات و 1 واحد بخار به ظرفیت 180 مگاوات
پیمایش به بالا