جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رومیله

مشخصات پروژه

 

محل  سایت: منطقه رمیله حومه شهر بصره

کارفرما: گروه شامارا

زمان: در حال ساخت    

ظرفیت:3000MW    

واحدها: 6 بلوک  500 مگاواتی

پیمایش به بالا