جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خط ۳ مترو تهران

مشخصات پروژه

پروژه خط سه متروی تهران شامل طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازی، تهیه کلیه اسناد و مدارک و نقشه­های ­مهندسی لازم، آموزش کارکنان جهت بهره­برداری مناسب در داخل و خارج کشور، تهیه و تأمین لوازم یدکی و خدمات گارانتی سیستم‌های تأمین برق بخش شمالی این خط می‌شود.
پروژه خط سه متروی تهران شامل طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازی، تهیه کلیه اسناد و مدارک و نقشه­های ­مهندسی لازم، آموزش کارکنان جهت بهره­برداری مناسب در داخل و خارج کشور، تهیه و تأمین لوازم یدکی و خدمات گارانتی سیستم‌های تأمین برق بخش شمالی این خط می‌شود.
بخش شمالی خط ٣ شامل حدود ١۶ کیلومتر مسیر تونل، ١١ ایستگاه زیرزمینی و پارکینگ انتهای شمال شرقی این خط می‌شود. ظرفیت نهائی حمل مسافر حدود ۴۵٠٠٠ نفر در هر ساعت و در هر جهت و با سرفاصله زمانی ٢ دقیقه (درطول مسیر به فاصله هر دو دقیقه یک  قطار از هر ایستگاه عبور می‌کند) پیش‌بینی شده است.

تصاویر پروژه

پیمایش به بالا