جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تعمیرات اساسی و نوسازی خط 5 مترو تهران

مشخصات پروژه

پروژه تعمیرات اساسی و نوسازی خط ۵ مترو تهران با آغاز مرحله نصب دکل‌های شبکه برق بالاسری (OCS) در مهرشهر کرج وارد مرحله اجرا شد. این پروژه که در راستای قرارداد شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه و شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا آغاز شد، شامل حفاری محل احداث تا عمق 3.5 متر، تثبیت جداره‌های گودال و تخلیه آب‌های زیرسطحی موجود در محل گودال و اجرای آرماتوربندی و بتن‌ریزی و نصب اولین گروه از دکل‌های احداث شبکه برق بالاسری OCS خطوط 14 ، 15 و 16 در پایانه مهرشهر است.
این پروژه در چند فاز شامل تعمیرات اساسی و نوسازی کل شبکه برق بالاسری (OCS) خط ۵ مترو تهران به طول 50 کیلومتر، احداث شبکه بالاسری و برقی‌سازی خطوط 14 و 15 و 16 در پایانه مهرشهر و تأمین قطعات یدکی اجرا می‌شود.
نوسازی خط ۵ مترو تهران به عنوان قدیمی‌ترین خط مترو کشور شامل تأمین و نصب سیم‌های کنتاکت و مسنجر، یراق‌آلات و تجهیزات مربوطه، بومی‌سازی یراق‌آلات و بهینه‌سازی برخی قطعات، جمع‌آوری و مستندسازی دانش فنی (Technical Data Sheet ) قطعات همراه با کنترل مراحل ساخت قطعه و قالب، افزایش ظرفیت دپو مهرشهر با احداث شبکه بالاسری برای سه خط با توجه به راه‌اندازی خط کرج به هشتگرد و کاهش سرفاصله زمانی قطارهای مترو” از جمله اهداف اصلی این پروژه است. این پروژه نخستین تجربه شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا در بازسازی خط گرم (راه آهن فعال) محسوب می‌شود.

این پروژه شامل تهیه مدارک و نقشه های ساخت تجهیزات شبکه برق بالاسری، طراحی و احداث شبکه برق بالاسری محوطه دپوی پارکینگ مهرشهر، تامین مصالح و تجهیزات مورد نیاز برای انجام اورهال و  نوسازی حدود 50 کیلومتر از شبکه برق بالاسری خط 5 مترو تهران در خطوط اصلی، خطوط شانت و خطوط کنار گذر ایستگاه ها ، تامین تجهیزات، طراحی و احداث شبکه برق بالاسری به منظور برقی کردن خطوط 14، 15 و 16 پایانه مهرشهر کرج و بومی سازی و داخلی سازی تجهیزات OCS این خط می باشد. کارفرمای این پروژه شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه می باشد. مدت این قرارداد 3 سال می باشد.

پیمایش به بالا