جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

راشد تربت حیدریه

مشخصات پروژه

نام پروژهراشد تربت حیدریه
محل پروژه

خراسان رضوی

زمان2017
کارفرما

تولید برق راشد تربت حیدریه

نوعنیروگاه بلوکی
ظرفیت (مگاوات)546 مگاوات
واحد2 واحد گاز و یک واحد بخار
پیمایش به بالا