جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شرکت تولید نیروی آذرخش

در راستای توسعه و گسترش پروژه‌های خصوصی نیروگاهی، این شرکت مجری احداث نیروگاه علی آباد در قالب روش BOO در استان گلستان و بهره برداری از آن است.

“شرکت تولید نیروی آذرخش” با هدف احداث، توسعه و بهره‌برداری از نیروگاه گازی علی‌آباد، واقع در استان گلستان تاسیس شد. این نیروگاه که ظرفیت آن 972 مگاوات است، با سرمایه‌گذاری به روش ساخت، تملیک و بهره‌برداری احداث شد و هم‌اکنون بهره‌برداری از آن بر عهدۀ شرکت تولید نیروی آذرخش است. نیروگاه گازی علی‌آباد با قابلیت ارتقاء به سیکل ترکیبی، شامل شش واحد ۱۶۲ مگاواتی با ظرفیت اسمی کل ۹۷۲ مگاوات است که در مجاورت شهر علی‌آباد کتول در استان گلستان قرار دارد. شرکت تولید نیروی آذرخش با سرمایه‌گذاری شرکت‌های مپنا و سنا به عنوان حامیان پروژه ایجاد و متولی مدیریت عملیات احداث و بهره‌برداری این نیروگاه شد.   
“سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید و فروش انرژی برق با ایجاد نیروگاه های آبی، بخاری، گازی و سیکل ترکیبی و البته انرژی‌های نو، با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه و با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح” جزو حوزه‌های اصلی فعالیت این شرکت است. قرارداد مربوط به احداث این پروژه، ابتدای سال 1387 با شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه یک) منعقد شد. مدت زمان موردنیاز برای احداث این نیروگاه ۳۶ ماه از تاریخ شروع پروژه در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه تمامی واحدها احداث و با شبکه برق سراسری کشور سنکرون شد‌ و پس از آن، مرحله بهره‌برداری تجاری از نیروگاه اجرایی گردید.

پیمایش به بالا